Gebratener shanghai pak choi mit Austernsauce und Shiitake Pilz
Sauteed shanghai pak choi with oyster sauce and shiitake mushroom

Cải thìa xào sốt dầu hàonấm Đông Cô

75.000₫Giá